Antieque Bleu plate Société Ceramiqué Maastricht.

€ 27,50

Antieke bleu Plate, Société Céramique Maastricht decor "Haarlem".
Société Céramique (1863-1958) was een Nederlandse aardewerkfabriek gevestigd in Maastricht. De naam van het bedrijf leeft nog voort in de wijk Céramique (Maastrichts: de Sjèrremik), die na de sloop van de meeste fabrieksgebouwen is aangelegd op het voormalige industrieterrein, en tevens in het Centre Céramique, dat een grote collectie Maastrichts aardwerk herbergt